a

Doel van de Stichting Hart Voor Zorgend Flevoland

 

Doel van Stichting Hart Voor Zorgend Flevoland is het continueren, verbeteren en borgen van de gezondheidszorg in Flevoland in de brede zin van het woord. Dit doel willen wij bereiken door zowel tijdelijke als langdurige projecten op te zetten die conform de doelstelling van de stichting zijn.

Bestuur

Kimberley_Valentien
Kimberley Valentien, voorzitter 

Kimberley is bijna 9 jaar advocaat contractenrecht, heeft een eigen kantoor in Almere. Daarnaast is zij onder meer actief als voorzitter van de Bedrijfskring van Almere (VBA) en lid van Win4All, Economic Board Flevoland. Kimberley zet zich graag in voor de maatschappij vanuit een innerlijk behoefte. Het voorzitterschap van de stichting Hart voor Zorgend Flevoland sluit daarbij goed aan. Kimberley gelooft in de kracht van samenwerken en in de rollen die zij vervult, zal zij die samenwerking ook steeds zoeken zodat de beste en mooiste resultaten kunnen worden behaald, voor de maatschappij, de Flevolandse maatschappij.

 

“Een crisistijd brengt onze samenleving dichter bij elkaar. Samenwerken met en zorgen voor anderen krijgt een nieuwe betekenis. De Flevolandse zorg heeft zijn nut en noodzaak in coronacrisis al voor altijd bewezen en deze stichting wil eraan bijdragen dat we dit niet meer vergeten.”

Saskie_Hoogwoud
Saskia Hoogwoud, secretaris en penningmeester

In het dagelijks leven is Saskia financieel manager voor diverse opdrachtgevers in Almere. Saskia is bijna 20 jaar eigenaar geweest van een Administratie- en Belastingadvieskantoor in Almere, was Flevolandse zakenvrouw van het jaar in 2014, en is maatschappelijke zeer betrokken. Die betrokkenheid laat zij zien door haar inzet voor Soroptimist Club Almere (huidige voorzitter) en door diverse bestuursfuncties nu en in het verleden.

 

“Tijdens deze periode ziet men nog duidelijker de noodzaak maar ook de kracht van een goede gezondheidszorg. Wij willen onze waardering en bewondering laten zien voor onze dappere zorgmedewerkers in Flevoland en dat doen wij door met Stichting Hart voor Zorgend Flevoland ons in te zetten om het dagelijks leven misschien iets lichter te maken. Voor nu met een goede gezonde maaltijd en voor de lange termijn met een breed draagvlak voor de gezondheidszorg in Flevoland. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.”

Raad van Toezicht

Nederland , Amsterdam , Kingfordweg 99.22022018.22 februari 2018. Femke Riensma Fruytier Lawyers Opdracht nummer: 20033365A                                            Foto and copyright Amaury Miller
Femke Rientsma, Raad van Toezicht

Femke Rientsma is in het dagelijks leven advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met name gericht op het MKB. Naast het zich juridisch inzetten voor partijen vindt Femke het belangrijk zich ook maatschappelijk in te zetten om zo haar steentje bij te dragen. Als een echte Flevolandse zet zij zich als een van de initiatiefnemers dan ook graag in voor Hart voor Zorgend Flevoland. Verder is Femke voorzitter van Win4All, Economic Board Flevoland.

 

“Goede zorg is voor iedereen essentieel. Daarom zet ik mij graag in voor stichting Hart voor zorgend Flevoland. De stichting zal niet alleen nu, ten tijde van het coronacrisis, projecten oppakken om onze dank te uiten, wij willen ons ook op de lange termijn inzetten voor het continueren, borgen en verbeteren van de gezondheidszorg in Flevoland. Als Raad van Toezicht lever ik daaraan graag mijn bijdrage.”